Recyklace stavebních odpadů

Postaráme se o kompletní recyklaci vašich stavebních odpadů. Aby tento proces proběhl bez problémů, vyžaduje mimořádně kvalitní zpracovatelské technologie. Zároveň je s recyklací spojena poměrně náročná legislativa a logistika. Stavební odpad třídíme a následně ekologicky zpracováváme, čímž přispíváme k životnímu prostředí.

Recyklaci lze provést i v místě demolice

Díky našim špičkovým strojům lze recyklaci materiálů provést přímo v místě demolice. V takovém případě pracujeme s mobilními odrazovými nebo čelisťovými drtiči. Ke třídění materiálu poté používáme různé mobilní třídiče.

Díky tomuto způsobu můžete jednoduše ušetřit finanční prostředky za dopravu odpadu a jeho uložení na skládce. Likvidaci odpadu přitom provádíme vždy v souladu s aktuálním zákonem o odpadech.

Navštivte také